Solliciteer voor bestuur YoungPostNL 2017

21 oktober 2016

De vacatures voor het YoungPostNL-bestuur zijn vanaf nu vacant. Lees hieronder de functieprofielen en solliciteer! Mail je brief en cv snel naar young@postnl.nl.

Voorzitter

Als voorzitter van Young PostNL heb je een belangrijke rol om alle leden van Young PostNL te motiveren in het organiseren van evenementen voor Young PostNL. Met het bestuur creëer je een omgeving waarin succesvolle evenementen georganiseerd kunnen worden. Deze evenementen giet je in een strategie en een jaarplan die je als voorzitter samen met de overige bestuursleden uitzet. Naast evenementen wil Young PostNL de stem zijn van jonge mensen binnen PostNL. Het is aan de voorzitter om er zorg voor te dragen dat deze stem gehoord wordt. Concreet houdt dit in dat je verschillende stakeholders op de hoogte houdt en zorgt dat initiatieven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien ben je voorzitter van het bestuur en van de kwartaalbijeenkomsten. Een succesvolle voorzitter motiveert, netwerkt, durft besluiten te nemen en geeft vertrouwen aan de andere bestuursleden.

Secretaris

Als secretaris ben je de spin in het web binnen het bestuur: je houdt de notulen bij, beheert de email en het ledenbestand en houdt overzicht over alle activiteiten. Je bent via de email vaak eerste aanspreekpunt voor leden, en zorgt ervoor dat de goede informatie op de juiste plek belandt. Daarnaast ben je uiteraard ook bestuurslid en zorg je er samen met de rest van het bestuur voor dat de vereniging zo goed mogelijk draait. Dit houdt in dat je je bezig houdt met een diversiteit aan onderwerpen, van ad hoc zaken die spelen tot missie, visie en strategie van de vereniging.

Penningmeester

Als penningmeester ben je de financiële persoon van Young PostNL. Je maakt  en onderbouwt de jaarbegroting, stemt deze met de sponsoren en het bestuur af en monitort gedurende het jaar of in-  en uitgaven hiermee kloppen. Daarnaast heb je contact met alle fiscussen  van evenementen, zorg je dat rekeningen geïnd en uitbetaald worden, geef je regelmatig een update over de financiën aan het bestuur, sponsoren en de leden en zorg je ervoor dat alle financiële administratie op orde is. Daarnaast ben je uiteraard bestuurslid en zorg je er samen met het bestuur voor dat de vereniging goed draait.

Coördinator Evenementen (2x)

Als coördinator evenementen houd je je bezig met de evenementen die de leden van Young PostNL organiseren. Per evenement is een aparte commissie, afhankelijk van de situatie ben je hiervan de voorzitter of eerste aanspreekpunt binnen het bestuur. Je coördineert de onderlinge samenhang tussen de evenementen en de data waarop deze plaatsvinden. In het begin van het jaar wordt op de kwartaalbijeenkomst bepaalt welke grote evenementen in het komend jaar georganiseerd gaan worden en wie dit doen. Dit proces en de uitvoering daarvan begeleid je als coördinator van de evenementenpool. Daarnaast houd je contact met stakeholders binnen en buiten PostNL om ervoor te zorgen dat wat Young PostNL doet, ook aansluit op en synergie biedt bij hen.

Voorzitter Communicatie Commissie (CoCo)

De voorzitter van de Communicatie Commissie wordt voorgedragen vanuit de huidig zittende leden in deze commissie en is niet opengesteld voor sollicitatie. De voorzitter van de ‘CoCo’ zorgt ervoor dat alle berichtgeving en promotie rondom activiteiten van YPNL in goede banen wordt geleid. Hierin wordt de voorzitter ondersteund door een enthousiast team van commissieleden. Dit houdt onder andere in het beheren van onze website, content verzorgen van onze nieuwsbrieven, interviews afnemen met organisatoren van YPNL activiteiten, het uitdenken van een promotieplan per activiteit, het ontwerpen van posters en flyers en ga zo maar door. Daarnaast staat de CoCo bekend als hechte club die vergaderingen afwisselen met teamborrels en regelmatig samen lunchen. Mogelijk komen er wel plekken vrij in de commissie zelf, hierover zal later meer berichtgeving volgen.

Terug naar het nieuws overzicht